De visie van ParkCity Church in één zin:

‘Samen een verschil maken in Parkstad zodat vele mensen Jezus gaan volgen.’

Samen:
ParkCity Church is een kerk vol mensen van alle leeftijden en verschillende culturen. We willen een kerk zijn waar het accent ligt op samen.

  • Samen God ontmoeten door aanbidding, het Woord van God en gebed.
  • Samen een gezin zijn van broers en zussen die bij elkaar komen en elkaar steunen en bemoedigen.
  • Samen bouwen aan de kerk waardoor zij groeit in invloed en kracht.
  • Samen een verschil maken in de wijk MSP en de omliggende wijken.
  • Samen met andere kerken in onze omgeving een eenheid vormen en een verschil maken in Limburg.
Een verschil maken in Parkstad…
ParkCity Church wil een kerk zijn die een positieve invloed heeft op haar omgeving. Een kerk waar iedere zondag nieuwe mensen naar toe komen en waar iedere zondag vele mensen hun hart aan Jezus geven. Een kerk waar mensen hun vrienden en familie mee naar toe willen nemen en waar jongeren trots op zijn. Een kerk die altijd open blijft staan voor nieuwe mensen een daardoor ook blijft groeien. Een kerk die een verschil maakt in Parkstad en de wijk waar ze in gelegen is, door niet alleen in woorden, maar ook in daden de liefde van Jezus te laten zien. Een kerk die op een eigentijdse manier het evangelie brengt, tot zegen is voor Parkstad en de liefde van God laat zien aan haar omgeving. Een kerk die een verschil maakt in mensenlevens, huwelijken en gezinnen. ParkCity Church wil een kerk zijn die naar buiten gericht is, niet naar binnen gericht. Een kerk die nieuwe mensen warm welkom heet en waar mensen zich meteen thuis voelen. We willen een kerk zijn die daadwerkelijk een verschil heeft gemaakt in Parkstad, Limburg, Nederland en de wereld.
…zodat vele mensen Jezus gaan volgen
ParkCity Church is een kerk die met zijn tijd mee gaat. Een kerk die qua boodschap hetzelfde blijft, maar qua vorm mee gaat met de moderne tijd om zo de mensen te blijven bereiken met het evangelie. Het is ons verlangen dat iedereen zal geloven dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Het is ons verlangen dat iedereen Jezus leert kennen, maar bovenal dat mensen Jezus gaan volgen. Dat wil zeggen dat mensen gaan leven zoals Jezus leefde en gaan doen wat Hij zegt. In ParkCity Church worden mensen niet klein gehouden, maar het is ons verlangen dat mensen op hun bestemming komen, dat leiders worden getraind en toegerust en dat er discipelen worden gemaakt.