Tijdens de 40 dagen tot aan Pasen staan we iedere zondag stil bij misschien wel de mooiste regel uit het hele Johannesevangelie. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Johannes 13:1

Dat betekent dat hoe diep je ook gezakt bent, hoe ver je ook afdwaalt, waar je ook bent, Hij daar bij je is. Je kunt het zo gek niet bedenken, of Hij ging verder, tot het uiterste – voor jou! Kijk maar naar zijn lijden en sterven aan het kruis. Zijn liefde voor jou liet Hem tot het uiterste gaan.