We leven 2019 na Christus! Ja, Jezus Christus heeft de jaartelling op nul gezet en er zijn niet veel mensen die ontkennen dat hij heeft bestaan. Nee, het gaat eerder om de volgende vraag: ‘Wie geloof je dat Jezus was? Of beter, gezegd, wie Jezus is?’ Want wij geloven dat Jezus leeft! Ja, hij is gestorven aan een kruis, maar daar eindigde het verhaal niet! Nee, daar begon het pas! Jezus is opgestaan uit de dood en bewees daarmee dat wat Hij over zichzelf gezegd had waar was!

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.  Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ Johannes 14:6

Jezus is de weg naar de Vader! Daarom zien wij Jezus als de centrale persoon in ons geloof. Hij heeft voor ons de blokkades (door het kruis) opgeruimd van onder meer de zonde die tussen ons en God de Vader instonden.

Jezus heeft gezegd dat Hij zijn kerk zal bouwen (Mattheus 16:18) en dat de Heilige Geest altijd Jezus zal verheerlijken (Johannes 16:14)! Daarom is Jezus het centrale middelpunt van ParkCity Church.