Een eigen Kids Celebration

Praktisch info
Tijdens de Celebrations hebben de kinderen hun eigen programma. Tijdens het eerste lied blijven de kinderen nog bij hun ouders in de Celebration. De kinderkerk is onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen: 1 t/m 3 jaar (crèche), basisschool groep 1/m 4 (onderbouw) en basisschool groep 5 t/m 8 (bovenbouw). Alle drie de groepen worden geleid door enthousiaste, bekwame kinderleiders.

De crèche bevindt zich in de ruimte die grenst aan de kerkzaal. Ouders kunnen hun kinderen er zelf naar toe brengen. (Let op! Helaas kunnen wij tijdelijk wegens onderbezetting geen crèche aanbieden tijdens de Celebration van 10 uur). (Kinderen onder de 1 jaar altijd even in overleg). De oudste twee groepen lopen met de kinderleiders mee naar het aangrenzende kinderdagverblijf aan de Schaesbergerweg 134. Kinderen die voor het eerst komen mogen uiteraard door hun ouders ernaar toe gebracht worden.

De onderbouw en bovenbouw beginnen meestal gezamenlijk met Kidspraise. Daarna gaan de groepen uit elkaar en wordt er een bijbelverhaal verteld en geknutseld en/of een spel gedaan. Zodra de het programma is afgelopen worden de kinderen door de kinderwerkers teruggebracht naar de kerkzaal.

Visie ParkCity Kids
ParkCity Church is als een gezin en daar horen de kinderen helemaal bij! We willen dat kinderen verlangen naar de Celebration omdat het big fun is. We willen dat ze plezier maken, vriendjes en vriendinnetjes maken en hun eigen vriendjes en vriendinnetjes mee kunnen nemen. We verlangen er naar dat kinderen het een feest vinden om God te aanbidden in de kerk. We willen dat kinderen God leren kennen en met Hem leven elke dag. ParkCity Kids wil een plek zijn waar kinderen zich thuis en veilig voelen, zich geaccepteerd en geliefd weten; een plek waar ze zichzelf mogen zijn. Een plek waar kinderen elkaar bemoedigen en bidden voor zieken en noden binnen hun familie en bij vriendjes en vriendinnetjes op school. We willen dat moeders met jonge kinderen zich lekker kunnen ontspannen en ontzorgd worden, terwijl ze heerlijk van de Celebration kunnen genieten.