24 February 2019
 • πŸ™ Wekelijkse Gebedsochtend (Zondag)
  24 February 2019 | 10:00 - 11:00

 • Youth Celebration met Nyomi de Zwart
  24 February 2019 | 11:00 - 12:30

26 February 2019
 • Connect groups
  26 February 2019 | 19:30 - 21:30

27 February 2019
 • πŸ™ Wekelijkse gebedsochtend
  27 February 2019 | 10:00 - 11:00

 • Open Huis bij ParkCity Church
  27 February 2019 | 10:00 - 13:00

 • Healing Rooms
  27 February 2019 | 15:00 - 17:00

1 March 2019
 • Open Huis bij ParkCity Church
  1 March 2019 | 10:00 - 13:00

 • PCC Helpcenter Kledingcenter
  1 March 2019 | 16:00 - 18:00

 • PCC Helpcenter Voedselondersteuning
  1 March 2019 | 16:00 - 18:00

2 March 2019
 • ParkCity Youth
  2 March 2019 | 19:30 - 21:30

3 March 2019
 • πŸ™ Wekelijkse Gebedsochtend (Zondag)
  3 March 2019 | 10:00 - 11:00

 • Celebration met Musa Haumahu
  3 March 2019 | 11:00 - 12:30

 • Welkom Thuis Middag
  3 March 2019 | 13:00 - 15:00

6 March 2019
 • πŸ™ Wekelijkse gebedsochtend
  6 March 2019 | 10:00 - 11:00

 • Open Huis bij ParkCity Church
  6 March 2019 | 10:00 - 13:00

 • Healing Rooms
  6 March 2019 | 15:00 - 17:00

 • Next Steps-avond
  6 March 2019 | 20:00 - 22:00

8 March 2019
 • Open Huis bij ParkCity Church
  8 March 2019 | 10:00 - 13:00

 • PCC Helpcenter Kledingcenter
  8 March 2019 | 16:00 - 18:00

 • PCC Helpcenter Voedselondersteuning
  8 March 2019 | 16:00 - 18:00

9 March 2019
 • Evangeliseren Heerlen Centrum
  9 March 2019 | 13:00 - 15:00

 • ParkCity Youth
  9 March 2019 | 19:30 - 21:30

10 March 2019
 • πŸ™ Wekelijkse Gebedsochtend (Zondag)
  10 March 2019 | 10:00 - 11:00

 • Celebration met spreker Piet vente
  10 March 2019 | 11:00 - 12:30

12 March 2019
 • Connect groups
  12 March 2019 | 19:30 - 21:30

13 March 2019
 • πŸ™ Wekelijkse gebedsochtend
  13 March 2019 | 10:00 - 11:00

 • Open Huis bij ParkCity Church
  13 March 2019 | 10:00 - 13:00

 • Healing Rooms
  13 March 2019 | 15:00 - 17:00

15 March 2019
 • Open Huis bij ParkCity Church
  15 March 2019 | 10:00 - 13:00

 • PCC Helpcenter Kledingcenter
  15 March 2019 | 16:00 - 18:00

 • PCC Helpcenter Voedselondersteuning
  15 March 2019 | 16:00 - 18:00

16 March 2019
 • ParkCity Youth
  16 March 2019 | 19:30 - 21:30

 • Prayer & Praise Night met Luke Brendling
  16 March 2019 | 20:00 - 21:30

17 March 2019
 • πŸ™ Wekelijkse Gebedsochtend (Zondag)
  17 March 2019 | 10:00 - 11:00

 • Celebration met spreker Remco de Zwart
  17 March 2019 | 11:00 - 12:30

19 March 2019
 • Bijbelstudieavond
  19 March 2019 | 20:00 - 22:00

20 March 2019
 • πŸ™ Wekelijkse gebedsochtend
  20 March 2019 | 10:00 - 11:00

 • Open Huis bij ParkCity Church
  20 March 2019 | 10:00 - 13:00

 • Healing Rooms
  20 March 2019 | 15:00 - 17:00

22 March 2019
 • Open Huis bij ParkCity Church
  22 March 2019 | 10:00 - 13:00

 • PCC Helpcenter Kledingcenter
  22 March 2019 | 16:00 - 18:00

 • PCC Helpcenter Voedselondersteuning
  22 March 2019 | 16:00 - 18:00

23 March 2019
 • ParkCity Youth
  23 March 2019 | 19:30 - 21:30

February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • PCC Helpcenter Kledingcenter
 • PCC Helpcenter Voedselondersteuning
2
 • Prayer and Praise Night met Pieter Zwart
3
 • πŸ™ Wekelijkse Gebedsochtend (Zondag)
 • Celebration met Pieter Zwart
 • Welkom Thuis Middag
4
5
6
 • πŸ™ Wekelijkse gebedsochtend
 • Open Huis bij ParkCity Church
 • Healing Rooms
 • Next Steps-avond
7
8
 • Open Huis bij ParkCity Church
 • PCC Helpcenter Kledingcenter
 • PCC Helpcenter Voedselondersteuning
9
 • Evangeliseren Heerlen Centrum
10
 • πŸ™ Wekelijkse Gebedsochtend (Zondag)
 • Celebration met spreker Musa Haumahu
11
12
 • Connect groups
13
 • πŸ™ Wekelijkse gebedsochtend
 • Open Huis bij ParkCity Church
 • Healing Rooms
14
15
 • Open Huis bij ParkCity Church
 • PCC Helpcenter Kledingcenter
 • PCC Helpcenter Voedselondersteuning
16
 • ParkCity Youth avond met alle ouders en jongeren
17
 • πŸ™ Wekelijkse Gebedsochtend (Zondag)
 • Celebration met spreker Remco de Zwart (doopdienst)
18
19
 • Bijbelstudieavond
20
 • πŸ™ Wekelijkse gebedsochtend
 • Open Huis bij ParkCity Church
 • Healing Rooms
21
22
 • Open Huis bij ParkCity Church
 • PCC Helpcenter Kledingcenter
 • PCC Helpcenter Voedselondersteuning
23
24
 • πŸ™ Wekelijkse Gebedsochtend (Zondag)
 • Youth Celebration met Nyomi de Zwart
25
26
 • Connect groups
27
 • πŸ™ Wekelijkse gebedsochtend
 • Open Huis bij ParkCity Church
 • Healing Rooms
28