Dag 3: Waarom vasten we?

Dag 3

Waarom vasten we? Je kunt het doen om de juiste redenen of om de verkeerde redenen. Ik wil duidelijk maken dat onder het Nieuwe Verbond, vasten niet is om God te dwingen ergens anders over na te denken. Vasten is ook niet iets dat we doen om genade of vergeving te verkrijgen. Nadat je Jezus Christus als je Heer en Redder hebt ontvangen, zijn je zonden uit verleden, heden en de toekomst al vergeven! Je hoeft niet te vasten om genade te krijgen of genade te ontvangen, omdat je door Jezus in een voortdurende staat van Gods genade leeft. In plaats daarvan is vasten een manier om de goedheid van God te vieren en dat vanwege Jezus, we al Gods genade, vergeving en gunst hebben ontvangen.

Onder het Oude Verbond was de hele denkwijze “doen om te worden.” Maar onder het Nieuwe Verbond is het werkingsprincipe “je bent het al, dus gedraag je ernaar” – verheug je en vier dat Christus je vrij heeft gemaakt .

Je hoeft niet te vasten om genade te verkrijgen, in plaats daarvan, vier je de genade die je als een gratis geschenk wordt gegeven door je relatie met Christus. Onder het Nieuwe Verbond vast je niet om de gunst van de Heer te verkrijgen, omdat je voortdurend in de gunst van de Heer leeft. Zie je het verschil?

Vasten gaat niet over rouwen of verdriet, maar over het vieren van de goedheid van God. Zorg ervoor dat je terwijl je vast, reflecteert en een dagboek bijhoudt over de goedheid, gunst en vergeving van God.

Bron: bijbelplan Youversion / Fragmenten uit Awakening: een nieuwe benadering van geloof, vasten en geestelijke vrijheid door Stovall Weems (p.67)