Watoto kinderkoor concert vrijdag 22 juni

Vrijdag 22 juni om 19 uur komt het Watoto Kinderkoor uit Oeganda weer naar ParkCity Church. Ze komen met een nieuwe productie, genaamd ‘signs and wonders’ waarin de vreugde van redding word gevierd. Het koor, bestaand uit weeskinderen en andere kwetsbare kinderen zullen nieuwe aanbiddingsmuziek van Watoto kerk in Oeganda zingen. We nodigen je uit om een ontmoeting met God te krijgen. Door de kracht van hun getuigenis zullen de kinderen vertellen hoe hun leven is veranderd. En hoe hun leven een doel heeft gekregen en zij de verandering in hun gemeenschap mogen brengen. Het publiek zal de kans krijgen om te reageren door betrokken te raken bij Watoto om meer kwetsbare vrouwen en kinderen in Afrika te kunnen redden, ze groot te brengen als leiders en hun land weer op te bouwen. Door aanbidding, dans en verhalen zullen de kinderen getuigen van goed nieuws, dat Zijn redding er is voor ons allemaal. De toegang is vrij. Wel wordt eer een collecte gehouden wat geheel ten goede komt aan het werk van Watoto.