21 dagen vasten Challenge 2019

Lees alle dagelijkse overdenkingen op www.parkcitychurch.nl/21dagen

Van zondag 6 januari t/m zaterdag 26 januari gaan we als kerk weer 21 dagen bidden en vasten. Vanaf 6 januari zal op deze pagina iedere dag een overdenking worden geplaatst.

Vasten zou eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn voor iederen christen. Jezus zegt:
Mattheus 6:2 Wanneer je almoezen geeft……

-Mattheus 6:5 Wanneer jullie bidden……………

-Mattheus 6:16 Dus wanneer jullie vasten…..

Jezus gaf hierin het voorbeeld door, voordat Hij iets ging doen voor God, eerst 40 dagen apart te zetten om te gaan bidden en vasten. En dat was een geweldig wapen in de geestelijke strijd die volgde.

Wat is vasten?
Eenvoudig gesteld is Bijbels Vasten het zich onthouden van voedsel voor een Geestelijk Doel.
Vasten doen we niet om iets af te dwingen bij God, of om zodoende het gevoel te krijgen dat je iets verdiend hebt. Nee, het allerbelangrijkste doel van vasten, is om dichter bij Jezus te komen. Dat je gedreven wordt door een verlangen om Hem beter te leren kennen. Om naar een dieper niveau van intimiteit met hem te gaan. Misschien is er intimiteit verloren gegaan, misschien ben je druk geweest, misschien is je geestelijk leven in een sleur terecht gekomen. Want zonder dat je het door hebt, kan je christelijke leven een sleur en routine worden. Onze relatie met God word routine. Er is geen leven in je gebed, je bijbel lezen, je aanbidding, je geven aan de Heer. De drukte van het leven kan er voor zorgen dat je het sprankelende verliest, je enthousiasme kwijtraakt, en je gevoeligheid voor zijn Geest verliest.

Joel 2:12keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten

Hier lees je een oproep. In dit geval was het volk echt afgedwaald van God, maar je kunt ook niet afgedwaald zijn van God en toch niet meer in die intimiteit met Hem wandelen. Jezus zegt: kom dichterbij? Keer NU terug tot mij met heel je hart en….begin te vasten

Vasten is het begin om met je hele hart dichterbij Jezus te komen. Dit is waar Jezus naar verlangt. Naar ons hart. Zet je hart er op om God te gaan zoeken om meer in de intimiteit met Hem te komen. En daar ontvang je richting, openbaring. God zal tot je spreken. Doe je mee?

Hier is een bijbeplan op Youversion dat je kunt lezen tijdens de 21 dagen: https://www.bible.com/nl/reading-plans/3405-awakening-21-days-of-prayer-and-fasting-devotional