Dag 4: in response to Gods son

He handed out gifts of apostle, prophet, evangelist, and pastor-teacher to train Christ’s followers in skilled servant work, working within Christ’s body, the church, until we’re all moving rhythmically and easily with each other, efficient and graceful in response to God’s Son, Ef 4:12-13 The Message

Hij heeft gaven uitgedeeld van apostelschap, profeet, evangelist, herder en leraar om de volgelingen van Christus te trainen, zodat ze bekwaam als dienaar kunnen werken in het lichaam van Christus, de kerk, totdat we allemaal gemakkelijk in het zelfde ritme met elkaar bewegen, efficiënt en vol genade als antwoord op God’s zoon. Vrij vertaald uit de Message

De Message vertaling is een eigentijdse Engelse vertaling, die naar mijn mening vaak heel goed de kern van de zaak weet te verwoorden. Zo ook in dit gedeelte.

Aan het begin van het nieuwe jaar is het altijd goed om jezelf, maar ook als kerk, de vraag te stellen; waarom doen we wat we doen?

We kunnen het ons zelf heel druk maken, of als je niet uitkijkt wordt je vanzelf druk gemaakt. Als jij het leven niet plant, dan plant het leven jou. Hier stelt de apostel Paulus dat alles wat we in zijn koninkrijk en in de kerk doen met de gaven die hij ons gegeven heeft, een antwoord moet zijn op Gods Zoon! Maar wat is de vraag dan?

Het staat hier in relatie tot de gaven die God geeft. He handed out gifts! Ten eerste, de allergrootste gift die God gaf, was zijn eigen Zoon. Hij gaf zijn leven om jou te redden! De vraag van God is, wat doe jij met je geredde leven? Wil jij jouw leven aanbieden als levend offer voor hem, heilig (apart gezet) en aangenaam voor Hem? (Romeinen 12:1)

God gaf niet alleen zijn Zoon om jou te redden, maar hij gaf je ook nog allemaal gaven en talenten die je voor Hem kunt gebruiken. God vraagt je deze gaven en talenten te ontwikkelen en te gebruiken. Wat is je antwoord op de gaven en talenten die God heeft gegeven? Gebruik ze als antwoord op God’s Zoon. Stop ze niet onder de grond, maar doe er iets mee! En alles wat je doet, doe het alsof je het voor Jezus zelf doet tot eer en glorie van Zijn naam! Doe dingen uit liefde voor Hem, of doe ze niet!