Dag 2: Drie weken?

Wist je dat wetenschappers hebben aangetoond dat als je 21 dagen achter elkaar nieuw gewenst gedrag vertoont je gewoontes kan veranderen. Er is dus kracht in 21 dagen achter elkaar iets doen. In de bijbel was Daniel degene die 21 dagen ging vasten.

Daniel 10:2-3 In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken in de rouw.  Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren.

Daniel, die hier rond de 90 jaar oud is, gaat Daniel 21 dagen vasten van smakelijk voedsel! Dus hij at geen vlees, dronk geen wijn, geen lekkernijen. In onze tijd zou dat betekenen geen chips, drop, Cola, fastfood etc.

Niet lang na het vasten had Daniel een ontmoeting met de engel Michael. De engel vertelde iets dat heel erg bemoedigend is om te horen als je meerdere dagen gaat vasten. Namelijk:

Daniel 10:12 Toen zei hij: ‘Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen.

Dus, gisteren, toen je begon met vasten, had God je gebed al gehoord. De enige reden dat de engel niet meteen op dag 1 aan Daniel verscheen, is omdat hij in gevecht was met de geestelijke demonische vorst van Perzie.

Van de vele verschillende vormen van vasten, is het Daniel vasten de meeste gebruikte vorm van vasten. En daar zijn goede redenen voor. Het is namelijk een individueel vasten van Daniel dat een grote gunst van God te weeg bracht. Het is tijd dat wij net als Daniel ons zelf apart zetten en God zoeken door te bidden en vasten om inzicht te verkrijgen.
Daniel kreeg geen openbaring nadat hij een pak donuts had leeggegeten. Nee, Daniel wist de kracht van vasten.

Bron: Fasting van Jenetezen Franklin