Dag 6: God wil ook tot jou spreken

‘Remco, dat meisje heeft gedroomd  dat jij haar man wordt!’

Ik weet nog goed dat ik dit te horen kreeg. Ik zat in het eerstejaar van de bijbelschool en wat net 18 jaar geworden. Dit meisje was er van overtuigd dat ze een droom van God had gekregen, maar ik was totaal niet verliefd op haar. Na wat momenten van twijfel, leerde God me toen al een belangrijke les. Een profetie is vaak een bevestiging van datgene wat God al tot jouw hart gesproken heeft en anders moet je het ‘op de plank’ leggen en wachten tot God jou zelf die openbaring geeft. God wilt tot jou persoonlijk spreken. Handel niet blindelings op de openbaring van iemand anders. Dit wordt heel duidelijk in het verhaal van de godsman en de oude profeet.

De godsman en de oude profeet

De godsman was na een openbaring van de Heer vanuit Judah naar Bethel gekomen om een profetie door te geven aan koning Jerobeam. Toen hij zijn taak volbracht had, moest hij van de Heer via een andere weg teruggaan dan die hij gekomen was en hij mocht nergens wat eten en drinken. Maar dan komt hij een oude profeet tegen. Waarschijnlijk iemand die zijn sporen had verdiend, veel ervaring had en veel ontzag had bij iedereen. Deze nodigt hem uit om bij hem thuis wat te eten. De godsman slaat het in eerste instantie af, maar dan zegt de oude profeet het volgende:

‘Maar ik ben ook een ​profeet, net als u,’ voerde de ander aan. ‘En tegen mij heeft een ​engel​ in opdracht van de HEER gezegd: “Neem hem mee terug naar je ​huis​ en laat hem wat eten en drinken.”’ Zo loog hij hem voor, en de ​godsman​ ging met hem mee terug om bij hem thuis iets te eten en te drinken. 1 Koningen 13:18-19

Behoorlijk overtuigend he? Er werd zelf een engel bij gehaald. In plaats van dat de godsman nu eerst zelf naar God gaat om van Hem te horen of dit inderdaad hetgeen is dat God gesproken heeft, gaat hij op grond van de ‘nieuwe’ openbaring van de oude profeet mee naar zijn huis. De godsman veranderende dus van richting op grond van een richtinggevende profetie van iemand anders. Hierdoor liep hij zijn bestemming mis en de volgende dag op zijn weg terug naar huis werd hij gedood door een leeuw.

Kortom, als iemand naar je toe komt en zegt: ‘zo spreekt de Heer….’, dan mag je weten, dat de Heer ook tegen jou wilt spreken. En pas als je zelf een openbaring van God hebt ontvangen, kun je er naar handelen. Deze 21 dagen mag je zelf de Heer vragen om openbaring. Ook mag je de woorden en profetieën die je gehad hebt opnieuw bij God brengen. Laat Hem persoonlijke tot je hart spreken en richting geven voor het komende jaar!