Dag 1: Vasten is je lichaam aanbieden als geestelijk offer

De jaartekst voor 2018 is:

Broeders en zusters, met een beroep op Gods ​barmhartigheid​ vraag ik u om uzelf als een levend, ​heilig​ en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. Romeinen 12:1 NBV

Je leest deze blog dus je hebt besloten om mee te doen met 21 dagen bidden en vasten. Met vasten breng je Romeinen 12:1 in de praktijk. Je biedt je lichaam als een levend offer aan. Je offert je eten, lekkernijen, sociale media etc aan God.
In vers 2 lezen wat voor een uitwerking dat vasten (het aanbieden van je lichaam als levend offer) heeft.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Romeinen 12:2

Door te vasten, krijg je richting van God. Je gaat zijn wil ontdekken, zijn wil voor je leven, zijn wil voor 2018 en zijn wil voor de gemeente.
De apostel Paulus heeft dit gedeelte geschreven. Ook hij heeft gevast aan het begin van zijn bediening waardoor hij zijn roeping ontving en de wil van God voor zijn leven openbaar werd.

Handelingen 9:9  En hij kon drie dagen lang niet zien, en hij at of dronk niet.

En een paar versen later krijgt hij profetie die de richting van zijn leven en bediening zou bepalen.

Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Handeling 9:15

Verwacht deze periode van 21 dagen richting van God!

Bron: Fasting van Jenetezen Franklin