Dag 17: waar ben je het kwijtgeraakt?

Tijdens een jeugdkamp in de Ardennen gaf ik mijn leven op 16…

Dag 16: God Genadig Goed Geduldig

Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont, Die zeer…

Dag 15: Lam of leger?

Samuel​ nam een lammetje en droeg het in zijn geheel als ​brandoffer​…

Dag 14: van moe naar moed

Ken je de film Saving Private Ryan? De eerste keer dat ik de…

Dag 13: al mijn bronnen zijn in u

Ook ​Isaaks​ knechten gingen in het dal aan het graven en…

Dag 12: God kocht terug wat al van Hem was

‘Wat hebben die zeven lammetjes te betekenen die u apart hebt…

Dag 11: Hetzelfde, of toch niet?

Heb je wel eens een keer een situatie meegemaakt dat je bij jezelf…

Dag 10: Het nadeel van een te snel oordeel

‘Het is geen ​altaar​ voor ​brandoffers​ en vredeoffers,…

Dag 9: Als jij valt, staat God op

Mozes en Aäron draaiden zich om en gingen naar de ingang van…

Dag 8: de balsem van Gilead

Vandaag is het in de USA Martin Luther King dag. Ieder…